Những thông tin khước từ trách nhiệm cho www.4youand4me

Mọi thông tin trên website của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và vì mục đích thông tin chung. 4youand4me.com sẽ không bảo đảm về sự hoàn chỉnh, độ tin cậy và tính chính xác của thông tin này. Bất kỳ hành động nào bạn thực hiện theo thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (www.4youand4me là hoàn toàn tự chịu rủi ro của bạn) www.4youand4me sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại và / hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi đến với trang web này khách hàng cũng hoàn toàn có thể có thể truy cập các trang web khác bằng cách làm theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài như vậy. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp liên kết chất lượng tới các trang web hữu ích và đạo đức, chúng tôi không kiểm soát nội dung và tính chất của các trang web này. Những liên kết này đến các trang web khác không ngụ ý một đề xuất cho tất cả các nội dung tìm thấy trên các trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không báo trước và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội xóa một liên kết có thể đã “xấu”.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách và điều khoản bảo mật khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách bảo mật của các trang web này trước khi tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp hoặc tải lên bất kỳ thông tin.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Từ chối trách nhiệm trên trang web này được cập nhật lần cuối vào: Monday, January 16th, 2017
· Chúng tôi có nên cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi này sẽ được đăng nổi bật ở đây